Program 2023

DOPOLEDNÍ WORKSHOP

LINKEDIN❓ LINKEDIN❗

9:00 – 12:00 JEN 10 MÍST!

Workshop vede: MARTIN HOŠEK

Rady, tipy, triky (a kouzla❓) pro tento nový fenomén budování osobní/firemní značky.

P R O G R A M


dopolední workshop
a odpolední konference

DOPOLEDNÍ WORKSHOP

LINKEDIN❓ LINKEDIN❗

9:00 – 12:00 JEN 10 MÍST!

Workshop vede: MARTIN HOŠEK

Rady, tipy, triky (a kouzla❓) pro tento nový fenomén budování osobní/firemní značky.

ODPOLEDNÍ HLAVNÍ PROGRAM
1. blok

12:30 – 13:50

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A DIGITALIZACE, CROWDFUNDING

Moderují: Michala Hergetová a Jaroslav Mašek.

EVA SVOBODOVÁ

Jak udržet podnikání v segmentu malých a středních podniků v roce 2023? Pro malé a střední podnikání - páteř ekonomiky nastaly těžké časy. Nejdřív covidová opatření, pak skokový růst cen energií, v poslední době třeba ne právě citlivé zavádění povinných datových schránek.

ROBERT SOUDNÝ, MARTIN PLACHÝ

Jak udělat z účetnictví nástroj pro rozhodování a řízení? Jaká digitalizace účetnictví má smysl a co by měla přinést pro řízení firmy? Digitalizace účetnictví jako způsob zefektivňování a zkvalitňování rozhodovacího a řídícího procesu.

VÍT ENDLER

Jak udržet zdravé crowdfundingové investiční portfolio? Jakým způsobem se řeší rizika a možná úskalí investičních projektů z hlediska risk analýzy? V čem je potřeba být nekompromisní. Co to znamená pro žadatele?

ODPOLEDNÍ HLAVNÍ PROGRAM
2. blok

14:05 – 15:20

CHANGE & INTERIM MANAGEMENT, PORADENSTVÍ, M&A, IPO TRH START

Moderují: Michala Hergetová a Petr Kain.

LUDĚK BLAHUT

Správný model financování. Může firmě ušetřit statisíce korun na roční bázi. V součtu třeba i miliony! Současně může mít výrazně nižší administrativou a nižší zajištění. Jaké jsou typické chyby u menších a středně velkých firem? Konkrétně a na případových studiích.

LUMÍR SCHEJBAL, MAREK HATLAPATKA

Jak nastavit firmu na prodej, generační předání či pro lepší fungování? Jak strukturovat firmu, jak eliminovat rizika, kdy stavět holding, co s kumulovaným ziskem, jak spočítat hodnotu firmy a co je nutné udělat, aby to dobře dopadlo?

PETR KOBLIC

První slovenská firma na trhu START. Cesta společnosti Gevorkyan na pražskou burzu. Co vše vstup zahraniční firmy na trh START obnáší? Jací investoři jsou na trhu START? Jak velké emise lze na trhu pro SME realizovat? Co nového si pro emitenty a investory připravujeme?

ODPOLEDNÍ HLAVNÍ PROGRAM
3. blok

15:40 – 16:55

CYBERSECURITY

Moderují: Michala Hergetová a Jan Novotný. 

TOMÁŠ BUDNÍK

Jak efektivně rozšířit řízení podnikových rizik o oblast kybernetické bezpečnosti. Jak časté jsou dnes kybernetické útoky? Co je to NIS2, proč je směrnice důležitá a jak zajistit součinnost? Jsou smysluplné investice do prevence? Kterou část aktivit či procesů obrany před kyber kriminalitou lze outsourcovat?

ODPOLEDNÍ HLAVNÍ PROGRAM
4. blok

17:10 – 19:10

FIREMNÍ DLUHOPISY, VÝZVY SVĚTOVÉ EKONOMIKY, VÝZVY TUZEMSKÉ EKONOMIKY

Moderují: Michala Hergetová, Tomáš Raška a Miroslav Singer

TOMÁŠ RAŠKA, PETR BORKOVEC, JIŘÍ LOUBAL, LADISLAV KROČÁK

Firemní dluhopisy. Prašivé dluhopisy (anebo, jak jim říká jeden z řečníků, „dluhopisová letadla“) na straně jedné, standardní nástroj financování, který má u nás velký potenciál, na straně druhé. Je tu prostor pro kultivaci, nebo je to jen na zodpovědnosti každého investora?

MIROSLAV SINGER

Výzvy světové ekonomiky. Covid, válka na Ukrajině, energetická krize, inflace, Silicon Valley Bank, Credit Suisse... Jak se všechno propisuje do života firem a domácností a za kterou zatáčkou je světlo na konci tunelu. Globálním pohledem.

MIROSLAV SINGER, JAN JUCHELKA, TOMÁŠ RAŠKA, MIROSLAV SVOBODA

Výzvy tuzemské ekonomiky. Stejné a podobné otázky jako v předchozím bodu, ale optikou naší ekonomiky - výzvy jako hrozby, ale i příležitosti.